Actuele informatie/Agenda

Op deze pagina geven wij actuele informatie over ons kantoor, belangrijke data, enz.

 • 23 januari:   laatste datum aanleveren salarisgegevens januari 2017
 • 26 januari:   uitleveren salarisproductie januari 2017 inclusief jaaropgaven 2016

Lever je boekingsstukken aan? Dan ontvangen we de boekingsstukken december 2016 of 4e kwartaal 2016 graag zo snel mogelijk en bij voorkeur uiterlijk 13 januari a.s. 

Vanaf 1 januari 2017 zijn een aantal belastingregelingen gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste:

 • De AOW leeftijd is omhoog gegaan.
 • Kinderalimentatie is niet langer als schuld aftrekbaar in box 3
 • De berekening van de belasting in box 3 is gewijzigd
 • De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000,- is weer ingevoerd
 • Aangifte van schenk- of erfbelasting is alleen nog mogelijk op papier of digitaal

De AOW leeftijd is omhoog gegaan

De AOW leeftijd is op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. Je betaalt 9 maanden langer AOW-premies en je ontvangt 9 maanden later je 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor de heffingskortingen, zoals de ouderenkorting. Lees hier meer.

Kinderalimentatie is niet langer als schuld aftrekbaar in box 3

Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebondenaftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. In plaats daarvan kon je tot en met 2016 de uitgaven die je in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van jouw kinderen opgeven als een schuld in box 3. De waarde moest volgens bepaalde regels worden berekend . Dat is vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Lees hier meer.

De berekening van de belasting in box 3 is gewijzigd

Vanaf 2017 is de berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen gewijzigd. Er zijn nu 3 vermogensschijven. De belastingdienst gaat ervan uit dat je meer voordeel hebt over jouw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf staat daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Verder is het heffingsvrij vermogen verhoogd naar € 25.000 per persoon. Lees hier meer.

De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000,- is weer ingevoerd

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning is vanaf 1 januari 2017 terug. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wil je gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden

 • je bent tussen de 18 en 40 jaar.
 • je gebruikt het bedrag van de schenking voor: 
  • aankoop, verbetering of onderhoud van je eigen woning
  • aflossing van je eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van je verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Er geldt een overgangsregeling als je in 2015 of 2016 of vóór 2010 gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling.

Aangifte van schenk- of erfbelasting is alleen nog mogelijk op papier of digitaal

Vanaf 2017 kan je voor schenkingen en overlijden die plaatsvinden na 31 december 2016 alleen nog aangifte schenkbelasting en aangifte erfbelasting doen met de daarvoor speciaal ontwikkelde digitale of papieren formulieren.  Voorheen kon je ook met bijvoorbeeld een brief of een document van de notaris aangifte doen.

Heb je over bovengenoemde onderwerpen vragen of twijfel je of jouw situatie van toepassing is? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.